Hlavní stránka | Ukázky z knihy | Autor | Objednávka | Kontakt | Download prezentace
Knihu DIAMANTY - Příručka hodnocení diamantů distribuuje
Ing. Ladislav Klaboch, Slezsk
á 97, 130 00  Praha 3.

Případné dotazy, připomínky a přání prosím zasílejte na

e-mail:    , telefon:  737 703 714.